top of page
מדיניות הפרטיות

אני באתר "ענת ריב"א – אימון אינטגרטיבי בשילוב אנ-אל-פי" נוהגת בכבוד מירבי בפרטיות של משתמשי.ות האתר. מטרתם של התנאים הבאים להבהיר לגולש.ת את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו. השפה במסמך זה הינה מעורבת לנוחות כל המגדרים.
שינויים במדיניות הפרטיות:
מפעילי.ות האתר רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשות.ים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.
שימוש במידע

 במהלך שימוש הגולשות באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמשת-הגולשת, הרגלי גלישתה באתר, הצעות ושירותים, נושאי העניין שלה, עמודי מידע בהם ביקרה, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולשת בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד. הגולשת אינה חייבת למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיה, אולם בגולשה באתר הינה מסכימה לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ואו פי הוראות כל דין. זאת לצורך מטרות אלה ואחרות:
-לצורך שימוש הגולש בשירותים יחודיים כדוגמת תגובות לכתבות, פורומים, מבצעים ופעילויות שונות המוצעות באתר.
-לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.
- חלק מן השירותים באתר ובכללם בקשות מידע שונות, דורשים הזנת נתונים מזהים כגון שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
-אנו שומרות לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמשת לצורך הפנית מסרים אישיים אל המשתמשת בהתאם לנתוניה. המשתמשת מסכימה כי למפעילת האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשת (אם אותה סיפקה עם רישומה באתר) הודעות ועדכונים לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים וזאת כל עוד נתוניה האישיים של המשתמשת לא יועברו לצד שלישי.
-לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.
- מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשות.ים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.
עוגיות
לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולשת באתר, לצורך בדיקת זהותה.ו של משתמש.ת בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" – COOKIES. קבצים ייחודים אלו מאוחסנים בספריות שונות בהתאם לסוגי הדפדפנים ומערכות ההפעלה של הגולש כגון בספרייה בכונן הראשי הקרויה Temporary Internet Files או ספריה בשם cookies או בכל ספרייה אחרת. קבצים אלה כוללים מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. אם הגולש רוצה להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, ובכך יכול ותמנע ממנו גלישה באתר, עליו לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו היא עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבו בכל עת.
נזק כתוצאה מהשימוש באתר
בעלת האתר אינה נושאת באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באתר. האחריות הינה על הגולשת/משתמש בלבד.

bottom of page