top of page

מטה סוטרה
תרגול מדיטציה קצר - אהבה ללא תנאי

מה זה מטה בכלל? 

מטה היא 'אהבה ללא תנאי', 'אהבה חומלת' או 'ידידות'.

היא שונה מ"אהבה רגילה", 
בזה שאינה מותנית בזהות הצד השני, בקרבה הרגשית שלנו אליו
או ביחסו אלינו.

תרגול המדיטציה הזו מיועד למעוניינות בשלום ובשלווה ומציע לתרגל יושר, ענווה ויכולת לתקשר בדיבור אוהב-ללא-תנאי.
בעקבות תרגול כזה נדע איך לחיות בפשטות ובשמחה, בביטחון ושלווה. 

 

במילים פשוטות - 6:30 דקות של נחת ואהבה לעצמי ולעולם. 

 

לקבלת קובץ התרגול יש להירשם, והקישור ישלח אליך במייל ❤️

תודה! המייל עם הקובץ כבר בדרך אליך

_edited.png
bottom of page