top of page

 לשימוש ביתי

NLP

דפי תרגול: 1. ראפור 

איך אפשר לתרגל את בכלל?? אפשר מאוד, וכדאי גם לעקוב ולנהל רישום בהתחלה. כמו בכל ניסוי מוצלח, מעקב יגרמו לכל "כישלון" להפוך לתהליך למידה ושיפור. ככל שנלמד יותר על האדם שמולנו נדע יותר איך לדבר איתו.ה ואיך ליצור איתם תחושת נינוחות וכימיה. אז נתחיל. 

ננסה ונצליח!

עם מי אני רוצה לפתח ראפור השבוע____________________________________________________

למה אני רוצה לפתח איתו.ה ראפור? (כמו תמיד, חייבים "למה?" חזק, אחרת המוח לא מבין למה כדאי לו לשנות את מנהגיו עד כה)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

האדם שבחרתי - בד"כ מתחיל לדבר איתי בעצמו.ה/ עונה לי כשאני פונה אליו

 

משתמש.ת הרבה במילים: __________________________________________________________ 

כשאני מחייכת היא.וא: ______________________________________________(מחזיר.ה חיוך?)

טון הדיבור שלו.ה מולי: רגוע / קורקטי/ מהיר/ חסר סבלנות / עצבני/ שקט/ מתחמק/ מתעניין/ משועמם

אחר:___________________________________________________________

כשהיא.ו מדבר.ת איתי, מנח הגוף שלה.ו: זקוף/ כפוף/ פתוח/ סגור/ נינוח/ קפוץ. אחר? ____________

תנועות הגוף שלו.ה: רכות/ חדות/ מהירות/ איטיות

מה שגורם לו.ה להיסגר זה:__________________________________________________________

(נכון, זו שאלה מאתגרת, ואני חושבת שכן אפשר לענות עליה אם עונים על כל השאלות שלפני).

מה שגורם לו.ה להיפתח זה:_________________________________________________________

(נכון, זו שאלה מאתגרת, ואני חושבת שכן אפשר לענות עליה אם עונים על כל השאלות שלפני).

תרגול שבועי, סמנ.י V בכל יום בו תרגלת לפחות פעם אחת: 

לא מסתדר.ת? 

מבלבל? 

צריכ.ה תמיכה? 

אני כאן! 

053-6069320

ענת ריב"א

אימון אינטגרטיבי בשילוב NLP

bottom of page