top of page

על סליחות, שכחות ואבני האשמה


אני לוקחת את שק אבני האשמה שעל הגב שלי ופותחת לרווחה,

מוציאה

אבן

אבן,

וסולחת אחד אחד,

1. על דברים שרציתי לזכור ושכחתי

2. על סרטים שנכנסתי אליהם ושכחתי לצאת

3. על כעסים שכעסתי על ילדי כי שכחתי שהם ילדים

4. על שכעסתי על אהובי כי שכחתי שהוא בצד שלי

5. על מעשי-פחד שעשיתי כששכחתי כמה אומץ יש בי

6. על אשמה שהרגשתי, כששכחתי שמנוחה היא חלק מחובותיי כאדם וכאשה

7. על הודעות ששלחתי כששכחתי שמי שבצד השני לא שומע את הטון שלי

8. על הודעות שלא שלחתי, כי שכחתי

9. על מחשבות שחשבתי כי שכחתי שהמפה אינה השטח

10. על הנחות שהנחתי כי שכחתי לבדוק מה באמת בצד השני

11. על תגיות ששמתי כי שכחתי שבצד השני יש גם אדם

12. על כל הפעמים שהטחתי מה אני לא רוצה, כי שכחתי לבקש מה כן

13. על כאבים שכאבתי כי שכחתי שאני מראה צלולה

14. על מה שפספסתי כי שכחתי לצאת החוצה

15. על דברים שעשיתי כי שכחתי אותי


היום אני זוכרת לסלוח לי

Comments


bottom of page